Maalin walba ku bilow mahadnaq. - Qarsoodi

Maalin walba ku bilow mahadnaq. - Qarsoodi

bannaan

Maalin walba ku bilow mahadnaq.
- Anonymous

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in