Haddii aad ku sii nagaan karto xaalad xaalad xun, waad guuleysataa. - Qarsoodi

Haddii aad ku sii nagaan karto xaalad xaalad xun, waad guuleysataa. - Qarsoodi

bannaan

Haddii aad ku sii nagaan karto xaalad xaalad xun, waad guuleysataa.
- Anonymous

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in