Noloshu aad bay u macaan tahay. Murugo ayey ku qaadataa in la ogaado waxa farxaddu tahay, shanqar si loo aamuso aamusnaanta, iyo maqnaanshaha qiimeynta joogitaanka. - Qarsoodi

Noloshu aad bay u macaan tahay. Murugo ayey ku qaadataa in la ogaado waxa farxaddu tahay, shanqar si loo aamuso aamusnaanta, iyo maqnaanshaha qiimeynta joogitaanka. - Qarsoodi

bannaan

Noloshu aad bay u macaan tahay. Murugo ayey ku qaadataa in la ogaado waxa farxaddu tahay, shanqar si loo aamuso aamusnaanta, iyo maqnaanshaha qiimeynta joogitaanka.
- Anonymous

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in