Maalin kasta ka dhig xirfad-xirfadeedkaaga. - John Wooden

Maalin kasta ka dhig xirfad-xirfadeedkaaga. - John Wooden

bannaan

Maalin kasta ka dhig xirfad-xirfadeedkaaga.
- John Wooden

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in