Aamin in wax aan macquul aheyn. - Lama yaqaan

Aamin in wax aan macquul aheyn. - Lama yaqaan

bannaan

Aamin in wax aan macquul aheyn.
- Lama yaqaan

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in