Haddii aad ku riyoon kartid, waad sameyn kartaa. - Walt Disney

Haddii aad ku riyoon kartid, waad sameyn kartaa. - Walt Disney

bannaan

Haddii aad ku riyoon kartid, waad sameyn kartaa.
- Walt Disney

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in